Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – bezpłatne porady prawne

Podanie danych jest konieczne w celu udzielenia przez Kancelarię bezpłatnej pomocy prawnej. Państwa dane nie będą podlegały procesowi profilowania.

Informacje o Administratorze danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Anita Kozek-Kapuścińska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Anita Kozek-Kapuścińska, ul. Gdańska 22/1 U, 90-707 Łódź, NIP: 5581777594, e-mail: biuro@kozekkapuscinska.pl, tel. + 48 662 269 243. 

Cele w jakich Administrator przetwarza dane i podstawy prawne

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej: w celu kontaktu przed zawarciem umowy i jej wykonania. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest realizacja zawartej umowy o świadczenie usług pomocy prawnej (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Po zakończeniu świadczenia usług prawnych dane zostaną zarchiwizowane (art. 6 ust. 1. lit. f RODO).

Czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania bezpłatnej porady prawnej oraz na czas przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane mogą zostać przekazane dostawcom usług informatycznych, np. dostawcy usług poczty elektronicznej i połączeń audio-wideo.

Prawa osób przekazujących dane osobowe

Masz prawo do:

  1. uzyskania informacji o na temat przetwarzanych danych osobowych, w tym kategoriach i ewentualnych odbiorcach danych osobowych
  2. sprostowania danych osobowych, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych
  3. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo to nie zawsze będzie mogło być zrealizowane, zrealizowanego będzie możliwe po spełnieniu wymogów prawnych
  4. złożenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, żądanie będzie spełnione jeżeli spełnione będą wymogi prawne
  5. przenoszenia danych osobowych – dane zostaną przekazane w formacie umożliwiającym przekazanie ich wybranemu podmiotowi
  6. złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.  

Prawa te możesz wykonywać kierując informacje na adres e-mail: biuro@kozekkapuscinska.pl. Na ten adres możesz także wysłać wszelkie wnioski i zapytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.