Ochrona dóbr osób prawnych

  • prowadzimy spory w zakresie naruszeń tajemnicy przedsiębiorstwa, zakazów konkurencji, nierzetelnych wpisów w Internecie, naruszeń marki.