Rozwiązywanie sporów

Prowadzimy postępowania sądowe z wymienionych specjalizacji, ponadto z prawa cywilnego, prawa pracy, prawa gospodarczego oraz prawa administracyjnego. Przed skierowaniem sprawy na drogę sądową prowadzimy negocjacje, dążymy do polubownego zakończenia sprawy.