Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

  • zabezpieczamy przedsiębiorstwa w zakresie ich know-how;
  • prowadzimy sprawy o zwalczenie deliktów z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.