O mnie

zdjęcie portretowe Anity Kozek, prawnika z ŁodziNazywam się Anita Kozek-Kapuścińska. Jestem radcą prawnym i historykiem sztuki. Prawo i historię sztuki ukończyłam na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W ramach programu wymiany studenckiej Erasmus studiowałam także na Wydziale Prawa na University of Eastern Finland w Joensuu. Po ukończeniu studiów prawniczych odbyłam roczny kurs prawa własności intelektualnej w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w kancelariach radcowskich i adwokackich. Własną działalność gospodarczą prowadzę od listopada 2013 r. Interesuję się szeroko pojętym prawem własności intelektualnej, ochroną danych osobowych oraz prawnymi aspektami sztuki w zakresie działalności artystycznej, obrotu dziełami sztuki i ochrony dziedzictwa kulturowego.