+48 662 269 243
·
biuro@kozekkapuscinska.pl
·
Pn. - Pt. 9:00-17:00
porady online

Prawo Sztuki

11

Prawo Sztuki

Rynek dzieł sztuki jest złożony pod wieloma aspektami, np.: kulturowymi, psychologicznymi, inwestycyjnymi, ale nas przede wszystkim interesują aspekty prawne. Nie ma jednego kodeksu prawa, który regulowałby wszystkie sfery rynku dziełami sztuki i ochrony dziedzictwa kulturowego. Działania każdego uczestnika rynku dziełami sztuki mają często odzwierciedlenie w więcej niż jednym akcie prawnym. Za cel stawiamy sobie wprowadzenie w oparciu o przepisy prawa przejrzystych ram współpracy. Interesujemy się ochroną dziedzictwa kulturowego, wspieramy działalności na rzecz cyfryzacji zasobów kultury.

11

Artyści

 • sporządzamy umowy o dzieło, umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych, umowy licencyjne, umowy o współpracę, sponsoring, barter;
 • przygotowujemy umowy z antykwariatami, domami aukcyjnymi, galeriami sztuki lub pomagamy negocjować otrzymane od tych podmiotów wzory umów;
 • doradzamy w zakresie zabezpieczenia społecznego, ubezpieczania i transportu dzieł sztuki.

Odbiorcy końcowi/Inwestorzy

 • sporządzamy umowy sprzedaży dzieł sztuki;
 • umowy z ekspertami zajmującymi się określaniem proweniencji i autentycznością dzieł sztuki;
 • pomagamy przy tworzeniu programu CSR dla przedsiębiorców, interesujących się rynkiem sztuki;
 • doradzamy w zakresie ulg podatkowych dotyczących przekazywania darowizn, współpracy z organizacjami zajmującymi się promocją kultury i sztuki;
 • prowadzimy postępowania przed organami administracji państwowej zajmującymi się ochroną dziedzictwa kulturowego.

Pośrednicy (Galerie, Domy Aukcyjne)

 • przygotowujemy umowy sprzedaży dzieł sztuki, regulaminy;
 • przygotowujemy umowy dotyczące wystawienia dział sztuki na targach sztuki, wypożyczenia i złożenia dzieł sztuki/kolekcji do depozytu;

Instytucje (Muzea), Organizacje pozarządowe

 • doradzamy po kątem prawnym w prowadzeniu działań promocyjnych dotyczących dzieł sztuki;
 • doradzamy w zakresie wprowadzania nowych technologii do Muzeów, sporządzania baz danych dzieł sztuki i elektronicznego ich wykorzystania;
 • przygotowujemy umowy dotyczące wystawienia dział sztuki na targach sztuki, wypożyczenia i złożenia dzieł sztuki/kolekcji do depozytu.